White #26, Vinyl cord, 13"x11"

White #25, Vinyl cord, 13"x11"

Black #1, Vinyl cord, 18"x18"

Turquoise #15, Vinyl cord, 12"x12"

Black #9, Vinyl Cord, 12"x12"